Facebook

SYSTEMY PPOŻ - Aluprof

Istotnym elementem systemów przeciwpożarowych są, obok drzwi, również okna, spełniające normy przewidziane dla klas odporności ogniowej. Składają się one się z dwóch części aluminiowych, oddzielonych od siebie specjalnymi przekładkami termicznymi.

MB-60E EI
PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE Z DRZWIAMI W KLASACH EI15, EI30

MB-78EI
PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE Z DRZWIAMI W KLASACH EI15 DO EI90

MB-78EI
ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE BEZSZPROSOWE

MB-118EI
MB-118EI PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE W KLASIE EI120

MB-86EI
SYSTEM OKIEN PRZECIWPOŻAROWYCH W KLASIE EI30