Facebook

Fundusze Europejskie

Dotacje unijne

ALUMODERN SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wielkogabarytowej stolarki aluminiowej z udziałem wewnątrzprofilowego systemu wentylacji pomieszczeń”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty asortymentowej przedsiębiorstwa nowych okien aluminiowych, wyposażonych w wewnątrzprofilowy system wentylacji pomieszczeń o zwiększonej barierowości względem wody opadowej, pyłu zawieszonego oraz temperatury. System izolacji jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez firmę Alumodern.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa kluczowych parametrów oferowanej stolarki okiennej z zakresu termoizolacyjności i wodoodporności, a także zwiększy izolację względem pyłów zawieszonych.

Wartość projektu: 3 964 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 175 452,00 PLN