Facebook

Systemy Fasadowe

Systemy fasadowe już nie tylko kształtują architekturę, estetykę otoczenia czy parametry środowiska wewnętrznego. Nowoczesne systemy fasady to również aktywne włączanie budynku w środowisko naturalne i otaczający go ekosystem. Przyczynia się do tego nie tylko rozwój technologii i materiałów wykorzystywanych w projektowaniu i wykonywaniu fasad, ale także coraz szybsza urbanizacja.

Wybierz producenta